Jiří Štědroň 2

Jiří Štědroň je český herec, spevák a podnikateľ. Je synovcom klaviristu a muzikológa Bohumíra Štědroňa a bratranec hudobného skladateľa Miloše Štědroňa.