James Baldwin 3

James Baldwin - autor, který se narodil v USA, se ve své tvorbě zabýval příběhy pro dětské čtenáře. Jako téma si vybíral hlavně témata spjatá s mytologií, bájemi a pověstmi.