Kateřina Tučková 3

Vyrůstala v jihomoravské vesnici Moutnice, která zůstala téměř nezasažena minulým režimem a udržela si silné sepětí s církví, hospodářským životem i přírodou. Toto prostředí se stalo zásadním inspiračním zdrojem pro Kateřininu tvorbu a je i neopomenutelnou součástí knihy Vyhnání Gerty Schnirch. Později se už jen s matkou a sestrou přestěhovala do Kuřimi. Vystudovala gymnázium na třídě Kapitána Jaroše v Brně a poté dějiny umění a český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2001 se nastěhovala do bytu v centru Brna, na ulici s dlouhou a strastiplnou historií – v květnu roku 1945 odtamtud byly vyhnány německé rodiny a zařazeny do takzvaného brněnského pochodu smrti. Právě toto zjištění ji později inspirovalo k napsání románu o brněnské Němce Gertě. [zdroj: katerina-tuckova.cz]