Friedrich Gerstäcker 1

Byl německý cestovatel a spisovatel cestopisů a dobrodružných knih. Gerstäcker je tvůrce německého dobrodružného románu, ve kterém se po vzoru Daniela Defoea a Jamese Fenimore Coppera slučují prvky napětí s realistickým líčením prostředí a lidských typů. Ve svých knihách zpracovával hlavně zážitky ze svých cest a často v nich vyjadřuje obdiv k americké demokracii a pionýrství. Jeho cílem bylo nejen čtenáře bavit, ale přinášet mu také geografické a etnografické poznatky. Zanechal po sobě dílo čítající 44 svazků a obsahující cestopisy, dobrodružné romány a povídky, ale i vesnické příběhy. [wikipedia.org]