Sofokles 1

Bol najväčší grécky dramatik, autor tragédií, 18-násobný víťaz dionýzií, kňaz a politik v Aténach. Sofokles patrí spolu so starším Aischylom a mladším Euripidom medzi najvýznamnejších starovekých dramatikov. Napísal 123 tragédií, ale z nich sa kompletne zachovalo iba sedem, ďalej len mená a malé zlomky niektorých ďalších. Sofokles svojím prístupom zvýšil dramatickosť deja, uvoľnil z trilogickej väzby a zaviedol tretieho herca. Vylúčil zbor z dramatického diania. Zbor iba komentoval a dopĺňal dej, no už do neho nezasahoval. Podľa mnohých vedcov a historikov bol Sofokles považovaný za vyvrheľa a vyhnanca svojej vlasti a v roku 408 ho dal kráľ Agamemnon vyhnať za jeho opovážlivú a neúctivú tvorbu proti vládcovi a bohom. Historici sa domnievajú že jeho sláva vzrástla až po porážke Grékov Peržanmi v roku 521pred Kr. [wikipedia.org]