Honoré de Balzac 2

Bol francúzsky spisovateľ, písal z prostredia francúzskej spoločnosti, je zakladateľom realistického románu. Predstaviteľ realizmu a romantizmu. Mal sedliacky pôvod, ale vždy túžil dostať sa do vyššej spoločnosti, to je jeden zo základov jeho tvorby. Podarilo sa mu vyštudovať právo. Celý život sa snažil dostať do aristokratickej spoločnosti, z tejto snahy vyplývajú aj jeho neustále finančné ťažkosti. Písal iba pre zárobok (to vtedy nebolo obvyklé) a výhradne v noci. Niekoľkokrát sa pokúsil o samovraždu. Napísal vyše 90 románov. Svojím dielom podal realistický obraz francúzskej spoločnosti 19. storočia. Ukazuje zmenu v hodnotovom systéme ľudí, kedy sa na prvé miesto dostáva majetok a spoločenské postavenie a medziľudské vzťahy a city sa potláčajú. V svojich dielach prejavil zmysel pre detail, mal znalosť prostredia aj postáv, ktoré opisuje. Snažil sa opísať všetky typy šľachticov a ich životné situácie. Vždy stál na ich strane. Vo všetkých jeho románoch ide o vystihnutie prevládajúcich morálnych vlastností. Väčšina jeho románov sa pokladala za nemravné čítanie. [wikipedia.org]