Richard Denny 5

Je mezinárodním odborníkem na rozvoj prodeje, řečníkem a autorem. Začal působit v oblasti zemědělství a napomáhal měnit tvář marketingu farmářských produktů. Později se věnoval přímému prodeji například čistících prostředků a postupně se propracoval až na pozici vedoucího 2000 obchodních zástupců. Pracoval v Británii, Irsku a USA. Později byl vyzván, aby přednášel na konferencích a zde se dělil o své zkušenosti. Úspěch i v této oblasti vedl k vydání jeho první knihy v roce 1988, která si vydobyla statut bestselleru. Další knihy následovaly. [cbdb.cz]