John Galsworthy 2

Bol anglický prozaik a dramatik. Pochádzal z bohatej rodiny a touto vrstvou sa zaoberal vo svojich dielach. Patril ku kritikom bohatých ľudí. Vyštudoval Oxfordskú univerzitu, odbor námorné právo (doktorát v roku 1889). Právnickej praxi sa však nikdy nevenoval. Svoju prvú publikáciu From the Four Winds was Galsworthy's publikoval v roku 1897, išlo o zbierku krátkych poviedok. Po štúdiách cestoval niekoľko rokov. Po smrti svojho otca (1904) zdedil značný majetok, ktorý mu umožnil byť finančne nezávislý a venovať sa iba literatúre. Roku 1905 sa oženil so svojou sesternicou Adou Galasworthyovou. Roku 1932 získal Nobelovú cenu za literatúru. [zdroj: wikipedia.org]