Joseph Conrad 9

Bol významný anglický spisovateľ poľského pôvodu, považovaný za jedného zo zakladateľov modernizmu. Značné skúsenosti z námorných plavieb a života v exotických končinách poskytli Conradovi bohatú látku pre jeho tvorbu. Aj keď angličtinu prijal za svoju až v dospelosti, napísal všetky svoje romány, novely a poviedky po anglicky, a to s takou prepracovanosťou a jazykovou bohatosťou, že sa stal jedným z najväčších majstrov anglickej prózy. Vo svojich knihách sa snažil ukázať život človeka ako sled neustálych vnútorných bojov, v ktorých jediná chvíľka slabosti, majúca za následok zakolísanie v zodpovednosti voči druhým, vedie často k neodvratnej pohrome. Pre pochopenie aj tých najmenších detailov v motivácii svojich hrdinov a pre ilustráciu nových, ešte hlbších súvislostí a významov, podáva Conrad svoje príbehy z niekoľkých uhlov pohľadov, objektívne zobrazenie dopĺňa subjektívnymi hodnoteniami rôznych rozprávačov tohto deja a narušuje jeho chronologickú líniu častými návratmi k rôznym detailom rozprávania. [wikipedia.org]