Georg Büchner 1

Byl německý spisovatel, lékař, vědec a revolucionář. I přes to, že stačil za svůj krátký život napsat pouze několik děl, patří k nejvýznamnějším spisovatelům tzv. doby předbřeznové (tj. doby před březnem 1848). Dílo Georga Büchnera je považováno za srovnatelné s Goethem a Schillerem. Mladý ambiciózní muž s revolučními myšlenkami možná mohl své životní kroky směřovat více do politického dění a kdoví, kam by se jeho život nakonec ubíral, kdyby…kdyby i jeho nepostihl tehdy rozšířená tyfová epidemie. [fdb.cz]